หน้าหลัก
ข้อมูลศูนย์
รวมเรื่องเด่น
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
ตังอย่างการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
สาระความรู้สำหรับครูและผู้ปกครอง
กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน โดยอาจารย์วรนุช อินทร์อ่ำ
คลิกที่ปุ่มลูกศร <, > เพื่อเลื่อนดูภาพก่อนหน้าและถัดไป หรือคลิกที่ปุ่ม >> เพื่อให้สลับภาพทุก ๆ 3 วินาทีค่ะ
 
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก
มากที่สุด การจัดบรรยากาศในห้องเรียนควรมีภาพ มุมต่าง ๆ เพื่อเสริมประสบการณ์และจินตนาการ
ของเด็ก และสีห้อง ควรใช้สี Style Earth Tone เช่นสีเขียวอ่อน ๆ สีเหลืองอ่อน ๆ สีน้ำตาลอ่อน ๆ
อุปกรณ์ ของเล่น ของตกแต่ง หรืออื่น ๆ ในห้องเรียนไม่ควรเป็นวัตถุที่มีอันตราย ทั้งโดยสภาพ และ
โดยการใช้ หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นกรรไกร หรือมีดตัดกระดาษ หรือสารเคมีเช่นกาวน้ำ ควรจัด
เก็บให้พ้นมือเด็ก
การรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมือเท้า และผิวหนังของเด็กนั้น ต้อง
สัมผัสกับพื้นห้อง ผนังห้อง และสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องตลอดวัน จึงควรระวังเรื่องความสะอาด
และความปลอดภัยควบคู่กัน